logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

INFORMACJA W SPRAWIE KOORDYNACJI W ZAKRESIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ORAZ O ŚWIADCZENIA RODZINNE


 W związku z wdrażaniem nowych zasad współpracy w ramach zadań koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego informujemy, że:
1) Została uruchomiona specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73
Po podaniu nr PESEL można będzie uzyskać informacje o:
- dacie wpływu wniosku
- statusie sprawy
- lokalizacji wpływu wniosku.
2) Kontakt Osobisty :
Kraków ul. Lea 112
- w poniedziałek od 14:00 do 17:00
- wtorek-piątek od 8:00 – 11:00
3) Formularz kontaktowy dostępny na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej