logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

OGŁOSZENIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.08.2017 r. MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:
- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+  UWAGA - WAŻNE ZMIANY W 500+
- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
- ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI
- SPECJALNEGO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Osobiście: Referat Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego, pokój nr 2
2. Przez Internet:
• za pomocą portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),
• za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
• za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
• za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

POBIERANIE WNIOSKÓW
Wnioski można pobierać:
1. Ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach (www.ops.babice.pl).
2. Osobiście w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pokój nr 2

CZAS PRACY REFERATU:
• PONIEDZIAŁEK – 7.00 – 16.00
• WTOREK – CZWARTEK – 7:00 - 15:00
• PIĄTEK – 7:00 – 14:00

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej